Choď na obsah Choď na menu
 


Propozície súťaže

27. 2. 2008

Skalická hokejová liga „SHL“

 

Propozície súťaže

 

Čl.1.  účastníci súťaže

 

Skalická hokejová liga ročník 2014-15 sa bude konať za účasti piatich hokejových mužstiev a to:                

 

            VETERÁNI       ved. mužstva         p. Peter Kazinota          tel: 0905 272 632

            GRAFOBAL     ved. mužstva         p. Andrej Michalovič      tel: 0905 266 741

            DREVÁCI         ved. mužstva         p. Igor Rúžička              tel: 0907 504 545

            INA                   ved. mužstva         p. Peter Stašek             tel: 0915 583 062

            FARMÁRI         ved. mužstva         p. Marek  Fejerčák        tel: 0905 384 047

     

               

                    Komisárťaže p. Ivan Vakula                              tel:     0905 266 685

                    Manažér zimného štadionu p. Tibor Chrenka        tel:     0918 322 558

 

Vedúci jednotlivých mužstiev zostavia súpisky kmeňových hráčov, ktorí majú za povinnosť v prípade, že hrá ich kmeňové mužstvo nastúpiť na zápas za toto kmeňové mužstvo a nemôžu v priebehu celého ročníka prestúpiť do iného kmeňového mužstva.

Vedúci mužstiev pripíšu k súpiske kmeňových hráčov aj hosťujúcich hráčov.

 

Hráč si môže zvoliť ešte jedno hosťujúce mužstvo za ktoré môže ľubovolne hrať.

Nemôže však nastúpiť do zápasu proti svojmu kmeňovému mužstvu a taktiež nemôže v priebehu sezóny prestúpiť do iného hosťujúceho mužstva.

 

Brankári môžu nastupovať za jednotlivé mužstvá neobmezene.

 

Súpiska hráčov bude pred začatím súťaže odovzdaná u komisára, počet hráčov nie je obmedzený a môže sa v priebehu súťaže dopĺňať.

 

Za jednotlivé mužstvá môžu nastúpiť kmeňoví hráči a hráči hosťujúci vo veku od 18 rokov, len s podmienkou, že v dobe prebiehania súťaže Skalickej  hokejovej ligy nie sú registrovaní v žiadnom hokejovom mužstve hrajúcom vykonnostnú, alebo vrcholovú suťaž.  

 

Na zápas musí nastúpiť mužstvo so svojími hráčmi a maximálne tromi hosťujúcimi hráčmi

V prípade nedostatočného počtu hráčov v jednom mužstve:

-        že toto mužstvo požiadať mužstvo súpera o zapožičianie hráčov z jeho radov

-        že za súhlasu súpera odohrať zápas aj v obmedzenom počte hráčov (najmenej 5+1)

-        súper si vyhradzuje možnosť kontumovať zápas v pomere 5 : 0 v jeho prospech

 

 

                       Čl. 2. finančné zabezpečenie a úhrada ľadovej plochy

 

Jednotlivé mužstva tejto súťaže sú povinné si uhradiť prenájom ľadovej plochy z vlastných zdrojov  a to buď zaplatením štartovného jednotlivých kmeňových hráčov, alebo získaním sponzorského daru.

Prenájom ľadovej plochy na zápas je 75 minút v dohodnutej cene 120,- euro 

                        10,00 - euro rozhodca                          10,00 euro   časomiera.

                                                                        

Každé mužstvo odohrá v  16 zápasov, z toho 8 ako domáce mužstvo.

Každé mužstvo musí disponovať sumou 8 x (120+10+10)= 1 120,00 euro + 50 euro štartovné. Prenájom ľadovej plochy aj rozhodcu a časomieru platí mužstvo, ktoré je uvedené na rozpise zápasov ako domáce, alebo  hosťujúce mužstvo v prípade, že bolo pre nedostatok hráčov, alebo nenastúpenia na zápas kontumované.

                                                                

Vedúci mužstva sú povinní pred začatím súťaže zložiť u komisára kauciu 120,- + 50,- euro

Pri nesplnení tejto povinnosti nebude danné mužstvo pripustené do súťaže.

 

Komisár kauciu vybranú od mužstiev použije v prípade, ak by nebolo danné mužstvo schopné, alebo ochotné zaplatiť prenájom plochy na zaplatenie tejto podlžnosti.

Jedná sa hlavne pri kontumovanom výsledku zápasu  a 50,- euro na zakúpenie trofejí

a réžiu pri riedení súťaže

 

V prípade, že danné mužstvo použitú kauciu do tyždňa komisárovi uhradí môže pokračovať

v súťaži v opačnom prípade bude zo súťaže vylúčené.

 

Vylúčenie zo súťaže oznámi vedúcemu danného mužstva komisár.

 

Komisár kauciu jednotlivým mužstvám vráti pred posledným domácim stretnutím

danného mužstva.

 

 

                                                   Čl. 3.  pravidlá súťaže

 

ťaž sa hrá podľa platných pravidiel ľadového hokeja, podľa ktorých sa hrá v danej dobe

Slovenská extraligová súťaž s výnimkou aktívnej hry do tela a strelby golfovým úderom.

 

Jednotlivé zápasy riadi  jeden rozhodca na ktorom sa pred zápasom zhodli obidve

mužstva ( može to byť osoba staršia 18 rokov aj napríklad hráč z inného mužstva).

 

Rozhodca má povinnosť udelovať 2 minútové tresty v hre za bežné fauly, aktívnu hru do tela a strelbu príklepom, ktoré sa budú merať na hrubý čas.

Rozhodca má právo udelovať tresty do konca zápasu v prípade:

-        hrubého faulu a napadnutia protihráča zo zadu u mantinelu

-        zranení faulovaného protihráča

-        napadnutí – bitke protihráčov a nešportového správania

-        hrubom slovnom napádaní , alebo inzultovaní rozhodcu

Vylúčený hráč do konca zápasu nesmie nastúpiť v jednom následujúcom zápase.

V prípade opakovaného vylúčenia hráča do konca zápasu bude tento hráč zo súťaže vylúčený.

 

Hrá sa na hrubý čas 3 x  20 minút s prestávkou 2,5 min pri výmene strán po tretine.

Pri remíze alebo rozdiele o jeden gól sa hrá posledných 5 minút na čistý čas.

Do 5 minút od začiatku prenájmu ľadovej plochy začína zápas.

Týchto 5 minút možu mužstvá využiť na rozcvičenie a zároveň je to čakacia doba na súpera.

V prípade nenastúpenia niektorého mužstva do skončenia čakacej doby je možné zápas kontumovať, alebo je možné v tejto dobe vymeniť si hráčov tak, ako je to uvedené v čl.1.

Mužstvo ktoré vyhrá získa 2 body, za remízu 1 bod ( nepredlžuje sa ),  prehra 0 bodov.

Pri rovnosti bodov na konci súťaže rozhodujú vzájomne zápasy , potom skóre a potom

vätčší počet strelených gólov.

                                                                    

Z každého zápasu je časomerač povinný urobiť zápis na ktorom bude

uvedený konečný výsledok, strelci gólov, nahrávka prvá a prípadný hráč vylúčený do konca zápasu s uvedením dôvodu trestu. Zápis podpíšu zástupcovia oboch mužstiev

a rozhodca. Zápis zo stretnutia časomerač uloží na miesto pre to určené na vrátnici zimného štadióna odkiaľ si ich podľa potreby vždy vyzdvihne Martin Ivičič, ktorý  bude viesť tabuľku a štatistiku súťaže a bude aktualizovať vebovú stránku

 

Po skončení súťaže obdrží víťazné mužstvo putovný pohár a aj ostatné mužstvá budú ocené pohárovými trofejami.

Najlepší jednotlivci a to : produktivita, strelec,  brankár obdržia pohárové ocenenie.

 

 

                                        Čl. 4. povinnosti účastníkov súťaže

 

Vedúci mužstiev uvedený v čl.1. majú povinnosť:

-        sledovať vyvesený rozpis ľadovej plochy a v prípade naplánovaného zápasu   

zabezpečiť účasť svojho mužstva na zápas

-        odovzdať súpisku hráčov mužstva pred súťažou komisárovi

-        zložiť kauciu a preukázať finančné zabezpečenie mužstva pred súťažou

v prípade rozšírenia súpisky oznámiť zmeny komisárovi

-        určiť kapitána mužstva na jednotlivé zápasy,ktorý bude kompetentný zastupovať mužstvo v sporných momentoch voči súperovi a rozhodcovi.

-        v prípade rozlosovania ako domáce mužstvo zabezpečiť kabíny, po skončení zápasu

odovzdať kabíny bez poškodenia, zhotoviť a odovzdať podpísaný zápis so stretnutia,

zaplatiť za prenájom ľadovej plochy na vrátnici zimného štadiónu a zabezpečiť

rozhodcu a časomerača na zápas.

-        oboznámiť hráčov svojho mužstva s hracím poriadkom súťaže a dozerať na 

dodržovanie hracieho poriadku

      -    zastupovať svoje mužstvo v prípade konfliktu

 

Komisár súťaže má povinnosť:

-        dohliadať nad priebehom celej súťaže a dodržovanie pravidiel súťaže

-        vybrať jednotlivé kaucie

-        vybrať a skontrolovať súpisky mužstev

-        uhradiť z kaucie nezaplatený prenájom ľadu

-        vrátiť nepoužité kaucie vedúcim mužstiev

 

 

                                                 Čl. 5. zodpovednosť

 

Hráči, ako aj jednotlivé mužstvá sa zúčastňujú súťaže na základe dobrovolnosti

na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Hráči súťaže nie sú poistený a zodpovedajú za svoje zdravie a zdravie protihráčov.    

 

Jednotliví hráči sú oblečení do hokejovej výstroje podľa svojho uváženia a možností.

 

Hráči, ako aj jednotlivé mužstvá sa môžu zo súťaže po splnení si finančných povinností

kedykoľvek odhlásiť. Toto rozhodnutie hráč oznámi svojmu vedúcemu mužstva a vedúci

mužstva komisárovi.